Firma POLSKIE AUTOBUSY Sp. z o.o. rozpoczęła działalność 1.02.2002. Jest ona jedną z firm wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Sobiesław Zasada Kraków.

Udziałowcami Spółki POLSKIE AUTOBUSY są:
SOBIESŁAW ZASADA S.A.
AUTOSAN S.A.
JELCZ S.A.

Przedmiotem działania firmy jest prowadzenie całej działalności marketingowej, ofertowej, promocyjnej i sprzedaży wyrobów producenta polskich autobusów z Grupy ZASADA  tj. AUTOSAN S.A.

Siedziba Spółki znajduje się w Warszawie, przy czym Spółka POLSKIE AUTOBUSY Sp. z o.o.  posiada przedstawicielstwo w Jelczu-Laskowicach.